• en
    • en

Национални покани за кандидатстване, сектор „Младеж“, краен срок 07.05.2020г.

мар. 26, 2020

Уважаеми посетители,

Публикувани са Националните покани за кандидатстване по сектор „Младеж“, Ключови дейности 1, 2 и 3 на Програма „Еразъм+“, с краен срок за кандидатстване 07 май 2020г. (13:00 часа българско време).

Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани“:

Ключова дейност 2 „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики“:

Поканата е отворена само за проектни предложения за „Стратегически партньорства за подкрепа на иновации“. 

Ключова дейност 3 „Подкрепа за реформиране на политиките“:

Поканите са налични и в съответните секции на интернет страницата на ЦРЧР.

NB! Информираме Ви, че поради разпространение на COVID-19 и създалата се извънредна ситуация в страната и Европа, прилагането на мандатни писма към проектните предложения не е задължително. При решение за финансиране, оригиналните мандатни писма следва да бъдат предоставени на Националната агенция преди подписване на договора за безвъзмездна помощ.

Екипът на ЦРЧР