Кои сме ние?

В продължение на над 20 години ЦРЧР се утвърждава като успешна национална структура за управление на европейски образователни програми.

Повече за нас
ПРОГРАМА

Еразъм+

„Еразъм+“ е програмата на ЕС за подкрепа на образованието, обучението, младежта и спорта в Европа. В програмата за периода 2021-2027 г. се поставя силен акцент върху социалното приобщаване, екологичния и цифровия преход и насърчаването на участието на младите хора в демократичния живот.

ПРОГРАМА

Европейски корпус за солидарност

Европейският корпус за солидарност е програма на Европейския съюз, която дава възможност на младите хора да извършват доброволческа дейност или да разработват проекти за солидарност в своята страна или в чужбина. Програмата обединява младите хора за изграждане на по-приобщаващо общество, като подкрепя уязвимите хора и отговаря на обществените предизвикателства. Предлага вдъхновяващо и изживяване за младежите, които искат да помагат, да се учат и развиват.

Документи за бенефициери

Разбери още
Новини

Резултати от селекция, КД1, сектор „Младеж“ и сектор „Спорт“, „Еразъм+“, кандидатстване към 20.02.2024 г.

Резултати от селекцията на проектни предложения по Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани“, сектор…

Дни Еразъм 2024

Предстои поредното провеждане на инициативата „Дни Еразъм“ (ErasmusDays), която цели да отбележи огромното положително въздействие…
Новини

Резултати от селекция, КД1, сектор „Висше образование“ (KA171), „Еразъм+“, кандидатстване към 20.02.2024 г.

Резултати от селекцията на проектни предложения по Ключова дейност 1, сектор „Висше образование“, "Проекти за…