Кои сме ние?

В продължение на над 20 години ЦРЧР се утвърждава като успешна национална структура за управление на европейски образователни програми.

Повече за нас
ПРОГРАМА

Еразъм+

„Еразъм+“ е програмата на ЕС за подкрепа на образованието, обучението, младежта и спорта в Европа. В програмата за периода 2021-2027 г. се поставя силен акцент върху социалното приобщаване, екологичния и цифровия преход и насърчаването на участието на младите хора в демократичния живот.

ПРОГРАМА

Европейски корпус за солидарност

Европейският корпус за солидарност е програма на Европейския съюз, която дава възможност на младите хора да извършват доброволческа дейност или да разработват проекти за солидарност в своята страна или в чужбина. Програмата обединява младите хора за изграждане на по-приобщаващо общество, като подкрепя уязвимите хора и отговаря на обществените предизвикателства. Предлага вдъхновяващо и изживяване за младежите, които искат да помагат, да се учат и развиват.

Документи за бенефициери

Разбери още

Бюджет за децентрализираните дейности на Програма „Еразъм+“ за България за 2024 селекционна година

Повече информация за бюджета за децентрализираните дейности по Програма "Еразъм+" за България за 2024 селекционна…

Запис от уебинар с насоки за кандидатстване, КД2, Програма „Еразъм+“, Покана към 05.03.2024 г.

Запис от уебинар с насоки за кандидатстване по Ключова дейност 2 на Програма "Еразъм+" по…

Запис от уебинар с насоки за кандидатстване, КД1, Програма „Еразъм+“, Покана към 20.02.2024 г.

Запис от уебинарите с насоки за кандидатстване по Ключова дейност 1 "Образователна мобилност" на Програма…