• en

Кариери

Текущи:

 

Конкурс за длъжността „младши експерт” в дирекция „Проверки на място и мониторинг“ в Център за развитие на човешките ресурси

Процедура за мобилност за длъжността „главен експерт” в дирекция „Административно-правни и финансово-счетоводни дейности“ в Център за развитие на човешките ресурси

 

 

Изтекли:

Конкурс за длъжността „Главен експерт“ в отдел „Акредитация, селекция и договориране“, дирекция „Селекция, договориране и отчитане“ в Център за развитие на човешките ресурси

Конкурс за длъжността „Главен експерт“ в отдел „Финансиране на проекти“, дирекция „Селекция, договориране и отчитане“ в Център за развитие на човешките ресурси

Конкурс за длъжността „младши експерт” в дирекция „Проверки на място и мониторинг“ в Център за развитие на човешките ресурси

 

Конкурс за длъжността „главен експерт“ в отдел „Младежки дейности“, дирекция „Програмни дейности, селекция и анализ“ в Център за развитие на човешките ресурси.

Протокол за провеждане на тест за конкурс за длъжността „Главен експерт“ в  отдел „Акредитация, селекция и договориране“, дирекция „Селекция, договориране и отчитане“ в Център за развитие на човешките ресурси

Протокол за провеждане на тест за конкурс за длъжността „Главен експерт“ в  отдел „Финансиране на проекти“, дирекция „Селекция, договориране и отчитане“ в Център за развитие на човешките ресурси

Протокол за провеждане на тест за конкурс за длъжността „Младши експерт“ в дирекция „Проверки на място и мониторинг“ в Център за развитие на човешките ресурси

Протокол Рая Димитрачкова

Списъци с допуснати и недопуснати кандидати за участие в конкурсите за длъжностите:

  • „главен експерт“ в отдел „Акредитация, селекция и договориране“, дирекция „Селекция, договориране и отчитане“, ЦРЧР
  • „главен експерт“ в отдел „Финансиране на проекти“, дирекция „Селекция, договориране и отчитане“, ЦРЧР
  • „младши експерт“ , дирекция „Проверки на място и мониторинг“, ЦРЧР