• en
    • en

Покана за кандидатстване за преразпределение на неусвоени средства в сектор „Висше образование“ по КД103, селекционна година 2020, краен срок 28 април 2022г.

апр. 11, 2022

Уважаеми посетители,

Информираме Ви, че е публикувана Покана за кандидатстване за преразпределение на неусвоени средства в сектор „Висше образование“ по КД103, „Мобилност на студенти и персонал в сферата на висшето образование между програмни държави“ с краен срок за кандидатстване до 28 април 2022 г.

Текстът на поканата е достъпен: ТУК

 

Екипът на ЦРЧР