Skip to main content

Резултатите от селекция на кандидатурите за „Еразъм“ акредитация, подадени по покана за кандидатстване към 19.10.2023 г., можете да намерите тук:

Екипът на ЦРЧР