Skip to main content

Предстои поредното провеждане на инициативата „Дни Еразъм“ (ErasmusDays), която цели да отбележи огромното положително въздействие на Програма „Еразъм+“, едновременно във всички държави по света, които са легитимни за участие в Програмата.

Целта на събитието е да представи европейските ценности, ползите от образователната мобилност, положителното въздействие на проектните резултати и значението на Програма „Еразъм+“ в рамките на няколко предварително определени дни, така че да бъдат видни и достъпни за гражданите, бизнеса, медиите и отговорните за формирането на политиките в сферата.

Инициативата имаше огромен успех през изминалите години, като през 2023 г. в 53 страни по света бяха проведени над 9600 събития, с които бяха достигнати десетки милиони граждани от Европа и извън нея. Събития бяха организирани в стотици населени места в различни точки на света, като бяха подчертани ползите и резултатите от реализираните проектни дейности във всички образователни сектори.

Стъпвайки на този успех, беше взето решение за провеждане на „Дни Еразъм“ и през 2024 г. от 14 до 19 октомври.

Как можете да се включите:

  • Всички настоящи и предишни организации-бенефициери на Програма „Еразъм+“ се насърчават да покажат резултатите и въздействието от реализацията на техните проекти, като организират информационно събитие на доброволни начала (семинар, партньорска среща, изложба и др.). Събитието следва да бъде регистрирано на официалната страница на инициативата www.erasmusdays.eu. Всяко регистрирано събитие ще бъде отразено в интернет страницата и ще бъде видно на глобалната карта на инициативата.
  • Всеки от над десетте милиона предишни и настоящи участници/крайни ползватели по различните дейности на Програмата (ученици, студенти, преподаватели, младежки работници и др.) се насърчават да споделят техните истории, свързани с предишната и настоящата Програма „Еразъм+“ в социалните мрежи с хаштаг #ErasmusDays

Насърчава се провеждането и на виртуални (онлайн) събития, особено ако обстоятелствата не позволяват провеждането на масови прояви и публични инициативи. Като виртуални събития могат да се организират: семинари, партньорски срещи, фото изложби, концерти, радио предавания и други. Насърчава се активната употреба на социалните мрежи, интерактивни платформи или собствените интернет страници на организациите-бенефициери, където могат да се публикуват изявления, видеоклипове, да се организират игри и предизвикателства, както и да се излъчват събития на живо. Форматът на събитията би могъл да бъде най-разнообразен, стига да е свързан с Програма „Еразъм+“ 2021 – 2027 или предшестващата я Програма (2014 – 2020).

Всеки, желаещ да организира събитие на доброволни начала в периода 14 – 19 октомври 2024 г., би могъл да го направи, като го регистрира на официалната страница на инициативата www.erasmusdays.eu не по-късно от 13 октомври 2024 г.

При визуалното оформление на събитията/споделянето на информация в социалните мрежи, моля да използвате приложените информационни материали, както и хаштаг #ErasmusDays при споделяне в социалните мрежи.

 

Екипът на ЦРЧР