Skip to main content

Отворена е възможността за кандидатстване за акредитация в Ключова дейност 1 „Образователна мобилност“ на Програма „Еразъм+“ за сектор „Училищно образование“, „Професионално образование и обучение“, „Образование за възрастни“ и „Младеж“

Наличието на акредитация не е задължително условие за кандидатстване / участие по Ключова дейност 1 на Програма „Еразъм+“, но ако Вашата институция / организация участва много активно в проекти за мобилност в съответните образователни сектори и се интересува от още по-съществено засилване на интернационализацията си, то настоящата покана може да представлява допълнителна възможност за целта.

Информация за кандидатстването:

 

Екипът на ЦРЧР