• en
    • en

Новини

Новини от Център за развитие на човешки ресурси

Резултатите от конкурса за детско есе, на тема: „Какъв искам да стана, когато порасна?“, ще бъдат обявени на 19 май 2016г.

МЛАДЕЖИ ТЪРСЯТ ЕВРОПЕЙСКОТО СЪКРОВИЩЕ НА 9 МАЙ #TREASUREU

Регистрационни номера по КД 2 „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики” и КД 3, сектор „Младеж“, с краен срок за кандидатстване – 26 април 2016

Резултати от селекцията на проектни предложения по КД1 „Мобилност“, сектор „Професионално образование и обучение“, Покана за кандидатстване към 02 февруари 2016г.

Резултати от селекцията на проектни предложения по КД1 „Мобилност“, сектор „Образование на възрастни“, Покана за кандидатстване към 02 февруари 2016г.

Резултати от селекцията на проектни предложения по КД1 „Мобилност“, сектор „Училищно образование“, Покана за кандидатстване към 02 февруари 2016г.