• en
    • en

Покани за кандидатстване, сектор „Младеж“, краен срок 01.10.2020 г.

авг. 24, 2020

Уважаеми посетители,

Публикувани са Покани за кандидатстване по сектор „Младеж“, Ключови дейности 1, 2 и 3  на Програма „Еразъм+“, с краен срок за кандидатстване, както следва:

01 октомври  2020 г., 13:00 часа българско време. – Ключова дейност 1

01 октомври  2020 г., 13:00 часа българско време. – Ключова дейност 2

01 октомври  2020 г., 13:00 часа българско време. – Ключова дейност 3

Текстове на поканите са достъпни на следните страници:

Ключова дейност 1 „Образователна мобилност“:

  • Сектор „Младеж“, проекти за мобилност на младежи и младежки работници

Ключова дейност 2 „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики“:

Ключова дейност 3 „Подкрепа за реформиране на политиките“:

 

Екипът на ЦРЧР