• en
    • en

Национални покани за кандидатстване по КД1, КД2 и КД3 на Програма „Еразъм+“, 2020 г.

дек. 19, 2019

Уважаеми посетители,

Публикувани са Националните покани за кандидатстване по КД1, КД2 и КД3 на Програма „Еразъм+“ за 2020 г.

Ключова дейност 1 „Образователна мобилност“:

Ключова дейност 2 „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики“:

Ключова дейност 3 „Подкрепа за реформиране на политиките“:

Поканите са налични и в съответните секции на интернет страницата.

 

Екипът на ЦРЧР