• en
    • en

Национални покани за кандидатстване по сектор „Младеж“, краен срок 30 април 2019 г.

мар. 19, 2019

Уважаеми кандидати,

Информираме Ви, че са публикувани Националните покани за кандидатстване по сектор „Младеж“, Ключови дейности 1, 2 и 3, с краен срок за кандидатстване 30 април 2019 г., 13:00 часа българско време.

Текстове на поканите са достъпни на следните страници:

Екипът на ЦРЧР