• en
    • en

Новини

Новини от Център за развитие на човешки ресурси

ErasmusDays 2019

Обучение за управление на проекти по Програма „Еразъм+“, КД2 „Стратегически партньорства“, сектор „Училищно образование“, дейност „Партньорства за училищен обмен“

Одобрени за финансиране резерви на проектни предложения, подадени по Покана за кандидатстване към 05/12.02.2019г., КД1, сектор „Училищно образование“ на Програма „Еразъм+“.

Tематичен мониторинг на тема „Устойчивост и приложение на резултатите, постигнати при изпълнение на проекти по Програма „Еразъм+“ и Програма „Европейски корпус за солидарност“.

Oдобрени за финансиране резерви на проектни предложения, подадени по Покана за кандидатстване към 21/26.03.2019г., в които българска организация е партньор

Удължаване на срока за подаване на проектни предложения, Програма „Еразъм+“, сектор „Младеж“