• en

Новини

Новини от Център за развитие на човешки ресурси

Конкурс за иновативни инструменти в подкрепа на кариерното консултиране и ориентиране в България

Резултати от селекция, сектор „Висше образование“, КД107 „Мобилност на студенти и персонал от ВУ между програмни страни и партньорски страни“, КД1 „Образователна мобилност за граждани“, Програма „Еразъм+“, Покана за кандидатстване към 01.02/02.02.2018г.

Покана за кандидатстване за преразпределение на неусвоени средства по КД103

Регистрационни номера на подадени проектни предложения по КД1, КД2 и КД3, сектор „Младеж“

Предложение за новата многогодишната финансова рамка (МФР) на ЕС за периода 2021-2027г.

Резултати от селекция, сектор „Младеж“, КД1 „Образователна мобилност за граждани“, КД2 „Стратегически партньорства“, КД3 „Структурен диалог“, Покана за кандидатстване към 15 февруари 2018г.