Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина и съпътстващи ги дейности“

Дата на създаване на преписката:
09.08.2018
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
13.09.2018 - 17:00
Открита процедура по чл.18, ал.1, т.1 от ЗОП
Статус :
Възложена

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина и съпътстващи ги дейности“. Настоящата обществена поръчка има за цел да осигури самолетни билети за служебни пътувания в страната и чужбина и съпътстващи ги дейности на комадировани от Център за развитие на човешките ресурси лица.