Skip to main content

ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ: „ДОСТАВКА НА КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ ЗА НУЖДИТЕ НА ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ ”

Възлагане на обществена поръчка

Доставка на канцеларски материали за нуждите на Център за развитие на човешките ресурси

Идентификационен номер на електронната преписка: ЗОП-14

Документи за сваляне