Skip to main content

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНДИКАТИВНИ ЦЕНОВИ ОФЕРТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО ПРОВЕЖДАНЕ НА АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА ВЪТРЕШНАТА СТРУКТУРА НА ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

Възлагане на обществена поръчка

Център за развитие на човешките ресурси кани всички заинтересовани лица с подходящ опит при извършване на функционален анализ на административни структури, съобразно професионалните си възможности и компетентност, да предоставят  индикативни ценови оферти (обща цена) за извършването на аналитични дейности.

Документи за сваляне