Skip to main content

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина и съпътстващи ги дейности“

Възлагане на обществена поръчка

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина и съпътстващи ги дейности“. Настоящата обществена поръчка има за цел да осигури самолетни билети за служебни пътувания в страната и чужбина и съпътстващи ги дейности на комадировани от Център за развитие на човешките ресурси лица.

Документи за сваляне