• en
    • en

Резултати от селекция, КД2, сектор „Младеж“, Покана за кандидатстване към 05.02 / 11.02.2020 г.

май 8, 2020

Уважаеми кандидати

Представяме на Вашето внимание резултатите от селекцията на проектни предложения по Ключова дейност 2 – „Стратегически партньорства за обмен на добри практики“, сектор „Младеж“, краен срок за кандидатстване към 05.02.2020 г. (удължен до 11.02.2020 г.)

Информацията е достъпна в секция „ Ключова Дейност 2”, сектор „Младеж“, раздел „Резултати“, както и на директната връзка: ТУК

Всеки кандидат ще получи официално уведомително писмо с информация, относно индивидуалните оценки по отделните критерии и обратна връзка, която обобщава коментарите и препоръките на външните оценители.

Моля, при възникнали въпроси, да се свържете с нас на e-mail: hrdc@hrdc.bg или на телефон: 02/915 50 10.

Благодарим за положените усилия!

 

Екипът на ЦРЧР