• en
    • en

Резултати от селекция, КД2, Програма „Еразъм+“, Покана за кандидатстване към 23.03.2022 г. и 04.10.2022 г.

дек. 23, 2022

Резултати от селекционния процес на постъпилите кандидатури по КД2 „Партньорства за сътрудничество между организации и институции“, дейност „Малки партньорски проекти”, сектор „Училищно образование“, „Професионално образование и обучение“ и „Образование за възрастни“, Покана за кандидатстване с дата 04.10.2022 г. и одобрени за финансиране проектни предложения от списъка с резерви в сектор „Училищно образование“, „Висше образование“ и „Образование за възрастни“, Покана за кандидатстване с дата 23.03.2022 г. можете да видите тук:

 

Одобрени за финансиране от списък с резерви, Покана за кандидатстване към 23.03.2022 г.:

сектор „Училищно образование“

сектор Висше образование“ 

сектор „Образование за възрастни“

 

Покана за кандидатстване към 04.10.2022 г.:

сектор „Училищно образование“

сектор „Професионално образование и обучение“

сектор „Образование за възрастни“

 

Всеки кандидат ще получи официално уведомително писмо с информация относно индивидуалните оценки по отделните критерии и обратна връзка, която обобщава коментарите и препоръките на външните оценители.
Моля, при възникнал въпрос, да се свържете с нас на e-mail: hrdc@hrdc.bg или на телефон: 02/915 50 10.

Благодарим за положените усилия на всички!

 

Екипът на ЦРЧР