• en
    • en

Резултати от селекция, Покана за кандидатстване за акредитация по Програма „Еразъм+“ 2021 – 2027 г., сектор „Младеж“

юни 29, 2021

Резултатите от селекция на подадените проектни предложения за Акредитация в сектор „Младеж“ на Програма „Еразъм+“, с краен срок за кандидатстване 31.12.2021 г., получени в онлайн платформата до 14.05.2021 г.,  можете да намерите: Тук

 

Екипът на ЦРЧР