• en
    • en

Запис от обучение за работа с платформата за отчитане Beneficiary Мodule по КД1, „Еразъм+“, сектор „Висше образование“

юли 28, 2022

На 26.07.2022 г. Център за развитие на човешките ресурси проведе обучение за работа с платформата за отчитане Beneficiary Мodule по КД1, сектор „Висше образование“ на Програма „Еразъм+“.

Запис от обучението може да намерите: Тук

Презентацията от обучението може да намерите: Tук

 

Екипът на ЦРЧР