• en
    • en

Център за развитие на човешките ресурси е одобрен за официален партньор на Европейската седмица на професионалните умения 2022, организирана от ЕК

юни 20, 2022

Тази година Европейската седмица се проведе между 16-20 май в цяла Европа и се съсредоточи върху темата за ПОО и Зеления преход. Темата е в съответствие с ангажимента на ЕК да предприеме всички необходими стъпки, за да стане Европа въглеродно неутрална до 2050 г.

Впечатляващ набор от регионални, национални и местни събития превърна 6-ото издание на Седмицата в незабравимо събитие, наситено с проницателни изводи от рефлексивни уебинари и ангажиращи панелни дискусии със заинтересовани страни от ПОО.

Повече информация можете да видите на интернет страницата на Националният експертен екип по ПОО

 

Екипът на ЦРЧР