• en
    • en

Публично разпределение на проектни предложения, Програма „Еразъм+“, 2021 г.

юли 1, 2021

За първи път, Център за развитие на човешките ресурси в качеството му на Национална агенция по Програма „Еразъм+“ организира публично разпределение за оценка, на случаен принцип, на проектопредложенията, подадени по Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани“ на Програмата, по Поканата за кандидатстване към 11.05.2021 г., удължена до 18.05.2021 г.

По време на събитието, което се проведе днес в сградата на ЦРЧР и в присъствието на представители на Министерството на образованието и науката, и медии, 320 проектни предложения бяха разпределени на външни оценители автоматично и чрез жребий.

Целта на събитието е гарантиране на напълно прозрачно разпределението на кандидатурите към оценителите и избягване на субективност.

Външните оценители, които ще класират проектите, бяха разпределени за първи път чрез системата Assessment Module (част от информационната инфраструктура за управление на проекти на ЕК) и чрез жребий.

„За първи път ще разпределим публично проектните предложения към оценителите. Това ще стане чрез новата автоматична система на ЕК и чрез жребий. Целта е да покажем в реално време как се случва разпределението и да осигурим максимална автоматизация с минимална човешка намеса“, каза изпълнителният директор на ЦРЧР, Михаил Балабанов.

Разпределението на кандидатурите за оценка  е както следва:

  1. Краткосрочни проекти за мобилност на обучаеми и персонал в сектор „Училищно образование“ (KA122-SCH) – 104 броя проектни предложения.
  2. Краткосрочни проекти за мобилност на обучаеми и персонал в сектор „Професионално образование и обучение“ (KA122-VET) – 95 броя проектни предложения.
  3. Краткосрочни проекти за мобилност на обучаеми и персонал в сектор „Образование за възрастни“ (KA122-ADU) – 12 броя проектни предложения.
  4. Кандидатури за проекти за мобилност на младежи – „Младежки обмен“ (KA152-YOU) – 72 броя проектни предложения.
  5. Кандидатури за проекти за мобилност на специалисти, работещи с младежи (KA153-YOU) – 32 броя проектни предложения.
  6. Кандидатури за дейности за младежко участие (KA154-YOU) – 4 броя проектни предложения.
  7. Кандидатури, които притежават „Еразъм“ акредитация в областта на висшето образование за консорциуми за мобилност (KA130-HED) – 1 брой проектно предложение.

Запис от събитието можете да видите: Тук

 

Екипът на ЦРЧР