• en
    • en

Регистрационни номера, Акредитация, Програма „Еразъм+“, „Училищно образование“, Професионално обазование и обучение“ и „Образование за възрастни“ към 19.10.2022 г.

ное. 15, 2022

Регистрационните номера на кандидатурите за „Еразъм акредитация“ в Ключова Дейност 1 „Образователна мобилност“ на Програма „Еразъм+“, подадени по поканата за кандидатстване към 19.10.2021 г. можете да видите тук:

„Училищно образование“

„Професионално образование и обучение“

„Образование за възрастни“

 

 

Екипът на ЦРЧР