• en
    • en

Кандидатстване за акредитация по Програма „Еразъм+“, КД1, сектор „Училищно образование“, „Професионално образование и обучение“ и „Образование за възрастни“

юли 28, 2021

Отворена е възможността за кандидатстване за акредитация по Ключова дейност 1 „Образователна мобилност“ на Програма „Еразъм“ в сектор „Училищно образование“, „Професионално образование и обучение“ и „Образование за възрастни“.

Ако Вашата институция / организация участва активно в проекти за мобилност в съответните образователни сектори и се интересува от още по-съществено засилване на интернационализацията си, то настоящата покана може да представлява подходяща възможност за целта.

Повече информация, критериите за допустимост и придружаващите документи може да намерите: тук

 

Екипът на ЦРЧР