• en
    • en

Среща на изпълнителния директор на ЦРЧР с представители на киргизските образователни институции в ПОО

юли 25, 2022

 

На 15.07.2022 от 16:00 часа г-н Михаил Балабанов, Изпълнителен директор на ЦРЧР и г-жа Иванка Михайлова, Ръководител на Националния експертен екип по ПОО се срещнаха с г-жа Гулнура Момчилова, Началник на Управление за началното и професионалното образование в Министерството на образованието и науката на Киргизската република, г-н Еркинбек Каримов, Водещ специалист в Министерство на труда, социалното осигуряване и миграцията по професионално обучение и обучение и г-жа Нуркиз Суеркулова, Национален координатор от киргизска страна на Проект „E-QUALITY – Digital education for social and financial inclusion and gender equality“, финансиран по Програмата за външни дейности на на ЕС.

По време на срещата бяха представени функциите на Центъра за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР) като българска национална агенция по програма „Еразъм+“ на ЕС. Подробно беше разгледна и подкрепата, която Центърът оказва на сектора на професионалното образование и обучение (ПОО) в България посредством ключовите дейности на Програма „Еразъм+“ и особено дейността на Екипа от национални експерти по професионално образование и обучение (ПОО) към ЦРЧР. От страна на проектния консорциум за изпълнение на Проект „E-Quality” бе предоставена информация за постигнатото по Проекта за развитие на финансовата и цифрова грамотност сред мигрантските общности в Киргизстан и по-специално инициативата за създаването на центров за професионално образование и ориентация на възрастни в тази страна.

Отбелязана бе важността за използването на българския опит в развитието на професионалното образование и обучение при използване на Европейската квалификационна рамка (EQF), наскоро разработената национална квалификационна рамка на Киргизстан (NQF) и останалите европейски инструменти за образователна прозрачност.

Национален експертен екип по ПОО към ЦРЧР