• en
    • en

Резултатите от селекция на подадените проектни предложения  в сектор „Младеж“, 2021_KA151, КА152, КА153, КА154 на Програма „Еразъм+“, Покана за кандидатстване към 11.05.2021 г./18.05.2021г.

авг. 27, 2021

Резултатите от селекция на подадените проектни предложения  в сектор „Младеж“, 2021 – KA151, КА152, КА153, КА154 на Програма „Еразъм+“, Покана за кандидатстване към 11.05.2021 г./18.05.2021г.,  можете да намерите: тук.

 

Екипът на ЦРЧР