• en
    • en

Конференция със заинтересованите страни по дейност ECVET, 17 октомври 2019г., гр. София

сеп. 24, 2019

Уважаеми посетители,

Вярвайки че бързите темпове на технологичните промени ще продължат и знаейки, че  очакванията са, че ПОО трябва да стане още „по-отзивчиво“ към нуждите на пазара на труда, бихме искали да отворим поле за дискусия, където да обсъдим по-ефективно развитие на необходимите умения и по-силни механизми за обратна връзка между индустрията и ПОО.

Все по-гъвкавите образователни и обучителни пътеки ще намаляват пречките за плавни преходи, което ще позволява на обучаемите да напреднат в ученето и по-лесно да се придвижват от учене към работно място. Това е свързано и с продължаващото насочване към „резултатите от учене“ и акцентирането на трансверсалните умения, разширявайки съдържанието на курсовете.

Имайки предвид това и в изпълнение на годишния план за работа по развитие и популяризиране на системата на ECVET в България, Център за развитие на човешките ресурси ви кани на Конференция със съответните заинтересовани страни от дейност ECVET, която ще се проведе на 17 октомври 2019г. в сградата на ЦРЧР – гр. София, ул. Граф Игнатиев 15.

Организаторите на събитието покриват пътните разходи и изхранването по време на конференцията на участниците, заявили своето включване до 13-ти октомври 2019 г. на следния линк: – Тук

Център за развитие на човешките ресурси ще поеме пътни разходи на участниците в конференцията, пристигащи от населени места извън гр. София! Инструкция за изплащане на пътни разходи – Тук.

За допълнителни въпроси може да се свържете с Иванка Михайлова на тел. 02/ 9155 097 или imihailova@hrdc.bg.

Предварителна програма: – Тук

 

Национална група от ECVET експерти към Център за развитие на човешките ресурси