• en
    • en

Публично разпределение на кандидатури за оценка, „Малки партньорски проекти“, КД2, Програма „Еразъм+“, покана за кандидатстване към 03/05.11.2021 г.

дек. 14, 2021

Днес 14.12.2021 г., Център за развитие на човешките ресурси в качеството му на Национална агенция по Програма „Еразъм+“ и „Европейски корпус за солидарност“ организира публично разпределение за оценка, на случаен принцип, на 102 проектопредложения по КД2 „Сътрудничество между организации и институции“, Дейност „Малки партньорства“ на Програма „Еразъм+“, сектор „ Училищно образование“, „Професионално образование и обучение“, „Образование за възрастни“ и „ Младеж“ за селекционна година 2021 , краен срок  за подаване на предложения към 03/05.11.2021 г.

Външните оценители бяха разпределени чрез електронната платформа за оценка на кандидатури на ЕК – „Аssessment module“.

Разпределението на кандидатурите за оценка  е както следва:

КД2 „Сътрудничество между организации и институции“, Дейност „Малки партньорства“ на Програма „Еразъм+“:

  1. Сектор „Училищно образование“ – 21 кандидатури;
  2. Сектор „Професионално образование и обучение“ – 13 кандидатури;
  3. Сектор „Образование за възрастни“ – 31 кандидатури;
  4. Сектор „Младеж“ – 37 кандидатури.

 

Екипът на ЦРЧР