• en
    • en

Изключителните мерки по „Еразъм+“ и „Европейския корпус за солидарност“ във връзка с войната в Украйна и Насоки за Националните агенции за участие на руски организации и лица в „Еразъм+“ и в „Европейския корпус за солидарност“