Skip to main content

Изпълнителният директор на Центъра за развитие на човешките ресурси /ЦРЧР/ Петьо Кънев приветства участниците в Зимен университет 2019, който се проведе в курорта Боровец. Събитието бе организирано от Националното представителство на студентските съвети и Асоциация за университетски спорт „Академик“. Г-н Кънев поздрави присъстващите като им пожела да бъдат здрави, мотивирани и с амбиции за нови успехи. Спортът и физическата активност са в основата на тези постижения. „Състезанието, което ви е събрало тук на Боровец, ви укрепва физически, но тези игри имат много по-широк смисъл – те популяризират масовия спорт сред студентите и са предпоставка за активна социално-образователна отговорност на всички нас, които работим за младите хора“, подчерта изпълнителният директор на ЦРЧР. Пред младите хора той представи и възможностите на една от най-големите европейски програми „Еразъм+“, която се администрира Центъра. Програмата насърчава мобилността сред студентите. Петьо Кънев припомни, че по този начин младежите имат възможност да учат или проведат практика в друго висше училище в чужбина. Програмата предоставя възможности за мобилност и на преподавателите във висшите училища. Пред участниците в Зимния университет изпълнителният директор на ЦРЧР презентира и Програма „Европейски корпус за солидарност“, която дава възможност на младите хора да придобият полезен опит, умения и компетенции за своето лично, образователно, социално, гражданско и професионално развитие, и да увеличат пригодността си към заетост. По-късно г-н Кънев връчи награди на отличените студенти в Зимния университет на церемония по награждаване на победителите.