Skip to main content

Уважаеми посетители,

Център за развитие на човешките ресурси проведе Тематичен мониторинг на тема: „Иновации, идеи и добри практики като резултат от работата по проекти по Програма „Еразъм+“ и Програма „Европейски корпус за солидарност“.

Събитието се реализира онлайн на 13 ноември 2020 г.

 

Екипът на ЦРЧР