Skip to main content

Уважаеми посетители,

Център за развитие на човешките ресурси в ролята си на Национална агеннция по Програма „Европейски корпус за солидарност“ проведе он лайн обучителен семинар на тема: „Повишаване капацитета на организациите при отчитане на проекти“.

Запис от проведеното събитие можете да слушате: Тук

 

Екипът  на ЦРЧР