Skip to main content

Уважаеми посетители,

В периода 28 – 31 юли 2020 г. се проведе Деветата национална конференция „Насърчаване на четенето 2020“. За участие в събитието, през месец юли 2020 г. беше обявен конкурс, анонсиращ тазгодишната тема на Конференцията – „Споделеното четене“.

Получени бяха 78 онлайн кандидатури от общо 76 институции. Като презентатори по време на Конференцията бяха поканени 38 представители  на училища, детски градини, Регионални и читалищни библиотеки, неправителствени организации. предоставили качествени кандидатури, максимално обвързани с подтемата на Конференцията – „Споделеното четене“. Избраните презентации съдържаха интересен или полезен опит, подходящ да бъде споделен с аудиторията на събитието. За участие в Конференцията бяха поканени всички кандидати, заявили желание да се включат в нея.

Поради епидемичната ситуация Covid-19, Конференцията беше проведена изцяло онлайн. По време на събитието бяха разгледани интересни теми като: „Споделеното четене – щедрост и отговорност“ – Лиляна Лазарова, преподавател в НУ „Софроний Врачански“, град Враца;  „Институцията читалище“ – Соня Първанова, библиотекар в НЧ „Христо Ботев 1898” – Рила; „Проектът „Wonderland“ и каузата на четенето“ и „Четенето и емоционалната интелигентност“ – Ирена Райкова, преподавател в 137 СУ „Ангел Кънчев“, София; „Библиотека в куфар“ – Дияна Георгиева, Регионална библиотека „Партений Павлович” –  Силистра; „Нетрадиционни подходи за насърчаване на четенето“ и „Методът „Литературна разходка“ – Светлана Върбанова, eTwinning посланик; „Образователни решения в ситуацията на дистанционно обучение“ и „Развитие на умението „четене с разбиране“ –  доц. Теодора Вълова, преподавател в Медицински университет град Плевен, и много др.

 

Екипът ЦРЧР