Skip to main content

Уважаеми посетители,

Предвид извънредната епидемична обстановка, свързана с разпространението на Covid-19, Център за развитие на човешките ресурси проведе он лайн обучение – уебинар за отчитане на проекти по Програма Европейски корпус за солидарност.

Събитието се проведе на 30.12.2020 г.

По време на обучението бяха засегнати теми, свързани с:
– отчитане в платформата Мobility Тool+ на ЕК;
– изисквания към съдържателната част на крайните отчети;
– изисквания към финансовата част на крайните отчети;
– насоки при отчитане в условия на форсмажорна ситуация, свързана с COVID-19.

Запис от събитието можете да видите: Тук

 

Екипът на ЦРЧР