Skip to main content

Уважаеми посетители,

В периода 09 – 11 септември 2020 г. в градовете Кюстендил, Сандански и Троян за десета поредна година беше проведен Национален еко лагер, този път проведен под формата на Зелени еко дни, ориентирани към темата „Моят зелен град“. Лагерът беше организиран съвместно от ЦРЧР – Националната агенция, управляваща за България най-голямата европейска програма за образование, обучение, младеж и спорт „Еразъм+”, Националното звено на eTwinning България, Информационен център Европа Директно – София, Европейски потребителски център, както и дейностите eTwinning, Европас, Еврогайдънс и Евродеск.  В конкурса  участваха  талантливи ученици, чиито разработки получиха най-високи оценки.

Обявеният конкурс беше посветен на Европейската година на „по-зелените градове“ 2020 и насочен към училищата, работещи по европейски проекти и по европейски тематики. Получихме редица разработки, акцентиращи върху красотата на нашите градове, както и на дейностите, провеждани за тяхното запазване и развиване в екологична посока. Чрез подготвените  текстове участниците представиха оригинален подход към тази значима тема, която провокира мечтите и се превръща в истинско зелено предизвикателство. Всички материали са резултат и от своя страна предизвикват размисъл за значимостта на всяко действие или бездействие на човека. Провокират също готовност за промяна и за заемане на позицията на Защитници на нашата планета.

Разработените текстове бяха придружени от богати снимкови и видеоматериали, както и от интересно подготвени презентации.

Наградата – участие в Еко лагер 2020, който се проведе през месец септември 2020 година под формата на Зелени еко дни, получиха следните училища:

 • ПМГ „Проф. Емануил Иванов“ (2 отбора), Кюстендил;
 • Кюстендил ЗПГ „Климент Тимирязев“, Сандански;
 • СУ „Васил Левски“, Троян.

Награда за творчески принос, под формата на информационни и рекламни материали, получиха екипите на:

 • ППМГ „Акад. проф. д-р Асен Златаров“, – Ботевград
 • 157 гимназия с изучаване на чужд език „Сесар Вайехо”, – София
 • ПГ по икономика „Алеко Константинов“, Кърджали
 • ПГ по туризъм „Д-р Васил Берон“, -Велико Търново
 • СУ „Георги Бенковски“, Тетевен
 • Средно училище ,,Антим I’’, Златоград
 • СУ „Никола Вапцаров“, Хаджидимово
 • Професионална гимназия по електротехника и електроника, Пловдив

 

Екипът на ЦРЧР