Skip to main content

Уважаеми посетители,

На 24 и 25 ноември 2020 г., Център за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР) в ролята си на Национална агенция по Програма „Еразъм+“ и Програма „Европейски корпус за солидарност“, Национално звено за координация по дейност eTwinning, Национален Европас център, Национален Еврогайдънс център и Национален Евродеск център, проведе Обучение на директори „Национален онлайн семинар Еразъм+ & eTwinning“.

Семинарът беше с практическа насоченост и в него се включиха директори и заместник-директори на детски градини и училища от цялата страна. Той се  фокусира върху нови онлайн инструменти за дистанционно преподаване, върху възможностите на Програма „Еразъм+“ и дейност еTwinning за професионално развитие, за квалификация и проектна дейност, както и върху значимостта на реализирането на европейски образователни проекти с високо качество.

По време на семинара участниците научиха:

  • Повече за новата Програма „Еразъм“;
  • Нови онлайн инструменти, необходими при дистанционното преподаване;
  • Какво представлява Знакът за качество „eTwinning училище“ и как може да бъде спечелен;
  • Квалифициране и мотивиране екипа на училището / детската градина за реализиране на успешен европейски образователен проект.

 

Екипът на ЦРЧР