Skip to main content

Уважаеми посетители,

На 19.04.2019г., в х-л. „Легенди“, гр. София , Център за развитие на човешките ресурси проведе конференция на тема „Добри практики по Програма „Европейски корпус за солидарност““.

В събитието, което беше насочено към представители на организациите и институциите, работещи в младежката сфера присъстваха 50 младежи и представители на младежки организации и НПО-та.

По време на форума, експертите от ЦРЧР представиха различните дейности и възможности за финансиране, които предлага Програма „Европейски корпус за солидарност“- проектите за доброволчество, организирането на стажове и работни места, както и проектите за солидарност.

В конференцията взеха участие и представители на организации-бенефициенти по проекти, финансирани по Програмата, които споделиха своя опит с аудиторията, като разказаха за постигнатите резултати, предоставяйки ценни практически насоки на бъдещите кандидати.

 

Екипът на ЦРЧР