Skip to main content

Днес, 29 март 2017г., беше открито Европейското първенство по ММА, организирано от Българска Федерация по ММА, в партньорство с Център за развитие на човешките ресурси.  На тържественото откриване присъстваха проф. Даниела Дашева, Министър на младежта и спорта, Станислав Недков, Президент на Българската федерация по MMA и Татяна Калканова, Изпълнителен директор на ЦРЧР. Турнирът ще се проведе в пет последователни дни и ще приключи на 02.04.2017г. В него ще участват представители на 30 държави.По време на спортния форум, всички посетители, които се интересуват от „Еразъм+“ ще могат да получат полезна информация за най-голямата образователна програма на ЕС, както и да научат за нейните съпътстващи дейности: „Европас“ и „Еврогайдънс“.

Екипът на ЦРЧР

29.03.2017г.