Skip to main content

Уважаеми посетители,

Бихме искали да Ви информираме, че в периода на Българското председателство на Съвета на ЕС за първи път предстои да се проведе годишният ECVET форум за 2018 г. в гр. София, България. Събитието ще се състои на 14-ти и 15-ти юни 2018 г. в гр. София, хотел „Маринела София“ и ще бъде посветено на темата „Използване на ECVET за дългосрочна мобилност“.

Специално за форума се очаква да пристигнат над 150 чуждестранни гости от цяла Европа. Мащабното мероприятие ще бъде място за обсъждане и обмен по въпросите на мобилността, ECVET и дейността „ErasmusPro“, както и за създаване на мрежа от контакти и бъдещи партньорски взаимоотношения между участниците в него.

Програмата на първия ден ще бъде посветена на обсъждането на темата за дългосрочната мобилност, нейните основни предизвикателства и фактори за успех и как принципите на ECVET могат да помогнат.

Вторият ден на форума ще даде възможност за обмяна на опит между работодатели, националните агенции на Програма „Еразъм+“, представители на сектор Професионално образование и обучение (ПОО) и други заинтересовани страни от дългосрочна мобилност в специално организиран „Инкубатор на проекти“.

Повече информация за годишният форум ECVET 2018 г. можете да намерите на следния линк:

https://eu.eventscloud.com/ehome/index.php?eventid=200175634&

Екипът на ECVET към ЦРЧР