Skip to main content

ЦРЧР взе участие в Национален дискусионен форум „Бъдещето на труда и младите хора“, организиран от Младежки форум 21 век. Форумът е част от дейностите по проект по Ключова дейност 3 „Младежки диалог“ на програма „Еразъм+“. Сред гостите бяха също представители на Министерството на младежта и спорта, Национален младежки форум, Института за социални и синдикални изследвания към КНСБ, Института за изследване на обществото и знанието към БАН.

ЦРЧР благодари за поканата и поздравява организаторите за добре свършената работа.