Skip to main content

Годишният ECVET форум за 2017г. се проведе на 19-20 октомври в Малта. В събитието взеха участие около 140 участника,  представляващи 29 държави, както и CEDEFOP (Европейски център за развитие на професионалното обучение), доставчици на ПОО, фирми (Малтийски орган за туризъм, HansaMatrix и ŠKODA Academy), Секретариат на ECVET и Европейската комисия.

Форумът се фокусира върху ролята на ECVET за насърчаване на гъвкави професионални пътеки. Програмата проучи и обсъди какви национални примери съществуват, за да покажат какви гъвкави начини на ПОО могат да бъдат дадени и какви са факторите за успех. Форумът разгледа ролята на ECVET и как ECVET може да вдъхнови реформите за по-гъвкави професионални пътеки.

По време на двата дни на форума българските участници взеха активно участие в пленарните заседания и в работата на отделните тематични работни групи. В края на събитието всеки един от участниците получи сертификат за участие, което се възприе много положително от всички.

Накрая представителите на Европейската комисия обявиха най-официално, че през 2018г. Годишният форум на ECVET ще се проведе на 14-15 юни 2018г., в Република България.  Това безспорно е едно голямо признание за работата и приноса на българския ЕCVET екип, ЦРЧР и НАПОО като институции.

Презентацията на българския ECVET екип, както и презентациите на останалите участници може да намерите на следния линк :

http://www.ecvet-secretariat.eu/en/training-and-events/19-20-october-2017-annual-ecvet-forum-malta

Екипът на ЦРЧР

  1. 11. 2017г.