Skip to main content

Днес 21.02.2017 г., в Аулата на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ беше тържествено открита кампанията по повод тридесетгодишнината на Програма „Еразъм+“. Премиерът проф. д-р Огнян Герджиков, който откри тържеството, постави акцент върху предимството на Програмата-младите хора да осъществяват свободен културен обмен.

Българският министър-председател проф. д-р Огнян Герджиков открива събитието

Министърът на образованието и науката проф. Николай Денков обобщи, че български студенти са се обучавали  в Германия, Италия, Франция, Испания, Белгия, Великобритания, Полша и Гърция. Най-голямата програма на Европейския съюз в тази област, в която България участва от 1999г., е дала шанс на 20000 български студенти и 13000 научни работници да повишат компетенциите си. Министър Денков е уверен, че Програмата ще продължи и след 2020г., защото е част от общоевропейския проект за реформи и развитие в образованието. Уеднаквяването на системите във висшето образование с трите степени бакалавър, магистър и доктор, всъщност стои върху фундамента на „Еразъм“ .

Проф. Николай Денков-министър на образованието и науката с приветствие в Аулата на Софийския университет „Св. Климент Охридски“

Ректорът на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ проф. Анастас Герджиков изрази благодарност към създателите на „Еразъм“ в отделните европейски държави-членки на ЕС: „През изминалите 30 години след Болонската декларация Програмата „Еразъм“ и нейният наследник „Еразъм+“ са допринесли много за развитието на висшето образование в Европа и България“.

Ректорът на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ проф. Анастас Герджиков отправи благодарност и към организаторите на събитието

Проф. Любен Тотев ректор на Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“ и председател на Съвета на ректорите на висшите училища в България отбеляза, че “ Програмата е символ на обединена  млада Европа, която променя нагласите си за учене и преподаване във висшето образование“.

Татяна Калканова-изпълнителен директор на Център за развитие на човешките ресурси представи пред участниците логото, което Европейската комисия е създала за отбелязване на 30-та годишнина на Програма „Еразъм“. Всяко българско висше училище ще получи флаг с официалното лого на ЕС за годишнината.

Престижният знак бе връчен първо на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

По време на тържеството бе подписан договор за сътрудничество между Център за развитие на човешките ресурси и университетската телевизия „Алма Матер“

Екипът на ЦРЧР

21.02.2017