Skip to main content

Център за развитие на човешките ресурси организира днес 04. 11. 2016 г. тематичен мониторинг на тема „Приложение на информационните и цифрови технологии в сферата на образованието, обучението и младежта”.

Целта на събитието е да даде възможност на всички заинтересовани страни, финансирани по Програма „Еразъм+“, да обменят и споделят натрупания опит по управлението и изпълнението на европейски проекти.

В рамките на тематичния мониторинг се представят добри практики от различни сектори по  трите ключови дейности на Програмата.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Екипът на ЦРЧР

04. 11. 2016 г.