Skip to main content

На 7 ноември 2016 г. Център за развитие на човешките ресурси – Национална агенция на програмата „Еразъм+” проведе семинар в гр. София на тема „Връзка между системите ECVET и ECTS”, предназначен за представители на институциите за висше образование и професионалните гимназии в България.
Семинарът бе насочен към създаване на мост между професионалното и висшето образование, подготвящи квалифицирани специалисти в една и съща професионална сфера. Целта на семинара бе да засили интереса на младите хора към университетското образование и да направи привлекателни редица специалности във висшето образование.
На събитието присъстваха представители на Център за развитие на човешките ресурси, НАПОО, Националният ECVET екип, представители на професионални гимназии и на висши образователни институции. Бяха дискутирани важни въпроси, относно връзката между системите ECVET и ECTS.
Презентациите може да намерите тук
Екипът на ЦРЧР
09.11.2016 г.