Skip to main content

Уважаеми посетители,

Център за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР) организира  работно ателие на тема „ECVET-практики за мобилност и подготовка на проекти по „Еразъм+“. Събитието ще се проведе на 14 юни 2019 г. в гр. Бяла Слатина  в Професионална гимназия  „Елисавета Багряна”.

Основната цел на събитието е представяне на възможностите, предизвикателствата и ползите от практическото използване на инструментите на ECVET за мобилност чрез презентации, практически упражнения и дискусии. На мероприятието ще присъстват представители на професионални гимназии от гр. Бяла Слатина и наставници от партньорско предприятие от шивашката промишленост.

Екип на ЦРЧР