Skip to main content

Днес 29 ноември 2016 г. Център за развитие на човешките ресурси проведе семинар в гр. София на тема „Ролята на работодателите при приложението на ECVET”, предназначен за представители на работодателски организации и неправителствени организации.
В рамките на семинара бяха разгледани предизвикателствата и практическите ползи на системата в сферата на професионалното образование, неформалното oбучение и взаимодействието с бизнеса. Анализираха се връзките между професионалните и образователните стандарти. Отразиха се нови области на въздействие на системата ECVET.
На събитието присъстваха представители на Център за развитие на човешките ресурси, НАПОО, Националния ECVET екип, представители на работодателите, БГФМА. Бяха дискутирани важни въпроси, относно връзката между бизнеса и ECVET.

презентациите може да намерите тук
Екипът на ЦРЧР
29.11.2016