Skip to main content

Вчера, 18-ти октомври 2016 г. в Бояна, София, бе открита Петата национална конференция „Насърчаване на четенето”, подтема Различното четене (18-21 октомври 2016).
Изминаха 5 години, откакто Центърът за развитие на човешките ресурси, в ролята си на Национална агенция по европейската образователна програма „Еразъм+” стартира една благородна идея, бързо намерила както стотици привърженици, така и своето място в духовния живот на страната ни. Идеята за Насърчаване на четенето се превърна в наш приоритет и в знакова част от нашата Мисия. С гордост трябва да отбележим, че тази идея, придобила широка популярност и постоянно доказваща високия потенциал, заложен в нея, се превърна и в същностна част от една важна Национална стратегия, по която България ще работи до 2020г., а несъмнено и по-нататък – Националната стратегия за насърчаване на четенето и повишаване на грамотността.
През настоящата 2016 година провеждаме Петата национална конференция „Насърчаване на четенето”. И тази година, както през 2012 и 2013 в Балчик, през 2014г. в Копривщица и през 2015 във Велико Търново, конференцията е място за среща на единомишленици. Но също така и духовно пространство, където ще се родят много нови идеи и ще бъдат обменяни добри практики, насърчаващи четенето и подкрепящи пълноценния контакт с книгата.
Темата на Петата национална конференция е Различното четене. Ще поговорим и ще помислим заедно по темата:
Познаваме ли всички начини, по които може да се чете?
Как четат хората с нарушено зрение?
Как четат бебетата и най-малките деца?
Дислексия?
Дигиталното четене – настояще и бъдеще и др.
В ролята си на Национална агенция по Програмата „Еразъм+”, на Национално звено за координация по дейност eTwinning, Национален Еврогайдънс център и Национален Европас център, ЦРЧР обяви конкурс по темата „Различното четене”. Конкурсът бе насочен към училища, детски градини, училищни, регионални и национални библиотеки, както и към учени, художници, дизайнери и други хора на духа, за които темата е значима и които са засегнали тази тема по един или друг начин в работата си, обвързана с културата и образованието, или с проекти от Програма „Еразъм+”. 96 кандидати, победители в конкурса, са участници в течащата в момента Конференция.
Конференцията ще продължи своята работа до 21 октомври 2016г.

Екипът на ЦРЧР

Работна програма

Резюме на събитието