Skip to main content

Обучение за Евродеск мултиплаери 27-28.07.2017г.

Уважаеми посетители,

На 27-28 юли 2017 г. в конферентната зала на Център за развитие на човешките ресурси – Национален координатор на мрежата Евродеск за България се проведе обучителен семинар за организациите – мултиплаери по дейността.

Евродеск е международно сдружение с нестопанска цел, създадено през 1990 г., по препоръка на Европейската комисия. като подкрепа на образователните програми. Евродеск мрежата подкрепя Програма „Еразъм+“ и е един от най-изчерпателните и най-достъпни източници за младежка информация за възможностите за международни мобилност с учебна цел.

Днес Евродеск присъства в повече от 34 страни. Мисията на Евродеск центровете е да помагат да се повишава информираността на младите хора за възможностите за обучение и мобилност и да се насърчават младежите да се превърнат в активни граждани

На територията на страната работят повече от двадесет Евродеск точки. Те предоставят на младежите в регионите, в които се намират, комуникационни материали, информационни услуги и организират събития за популяризиране на политиките на ЕС. Всяка Евродеск точка в страната разпространява надеждна информация по въпросите на образованието и на младежта в рамките на обединена Европа.

В рамките на обучението се подготви участието на мултиплаерите от България в Международен ден на младежта – 12 август, в предстоящата през месец октомври Европейската инициатива, „Time to move“ в инициативите за доброволчество и участието в международни обучения на ЕС.

 

 

 

 

Екипът на ЦРЧР

28.07.2017 г.