Skip to main content

В периода 24-28 октомври 2016 г. ЦРЧР реализира две събития от Цикъла за обучение и оценка по Европейската доброволческа служба.
В ЕДС обучението при пристигане участие взимат 50 доброволци от 19 държави: Унгария, Чехия, Полша, Италия, Румъния, Турция, Испания, Германия, Полша, Испания, Франция, Армения, Грузия, Латвия, Естония, Македония, Украйна, Португалия и Сърбия. Основната цел на обучението при пристигане е да запознае доброволците с държавата-домакин и да ги подготви за предстоящия период на служба, както и за културните различия, като същевременно им даде знания и умения за справянето с трудности и за управлението на евентуални конфликтни ситуации. Обучението дава възможност на доброволците да се запознаят и да реализират своеобразна мрежа помежду си.
21 доброволци от Франция, Италия, Испания, Сърбия, Турция и Австрия участват в ЕДС срещата за междинна оценка в периода 25-28 октомври 2016г. Срещата за междинна оценка дава възможност на доброволците да оценят придобитите до момента знания и да обсъдят дейностите, ролята си в проекта и подкрепата, оказвана от приемащата организация, както и своя собствен принос към реализацията на проекта. Чрез участието си доброволците споделят своя опит и повишават мотивацията си.

Екипът на ЦРЧР