Skip to main content

В периода 17 – 19 април 2018г., в „София Хотел Балкан“, в гр. София, ще се проведе неформална среща на директорите на националните агенции по Програма „Еразъм+“ в сектор „Младеж“. Събитието се провежда в рамките на българското председателство на Съвета на ЕС. Домакин на срещата ще бъде Център за развитие на човешките ресурси в качеството му на национална агенция по Програма „Еразъм+“ за България.

Официалната среща ще бъде открита на 17.04.2018 г., в 14.30 ч. от г-жа Татяна Калканова, Изпълнителен директор на ЦРЧР, г-н Петър Младенов, председател на работна група „Младеж“ към Съвета на ЕС, както и г-н Робърт Франче, началник сектор „Младеж“ в Главна дирекция „Образование, младеж, спорт и култура“ на ЕК, отговаряща за Програма „Еразъм+“.

По време на срещата ще бъдат обсъдени възможностите пред Програма „Еразъм+“ след 2020 година. Сред основните теми, които ще се дискутират и които са от значение за определяне на бъдещия формат на Програмата ще бъдат социалното включване,  споделените европейски ценности, предоставяне на възможности за участие в Програмата на по-голям брой потенциално заинтересовани европейски граждани.

В рамките на срещата ще бъде обсъждана и новата инициатива на ЕК Европейски корпус за солидарност. Европейският корпус за солидарност обединява младите хора с идеята да се изгради едно по-приобщаващо общество, като подкрепя хората в затруднено положение и търси отговор на предизвикателствата пред обществото. Той предлага на младите хора, които искат да помагат, да се учат и да се развиват, възможност да придобият вдъхновяващ и изпълнен с отговорност опит.

В началната си фаза, Европейският корпус за солидарност се финансира чрез 8 съществуващи програми на ЕС, сред които е и „Еразъм+“. Успоредно с това, след интензивни консултации с множество заинтересовани страни, на 30 май 2017 г. Европейската комисия предложи регламент за определяне на правната рамка на Европейския корпус за солидарност. Понастоящем предложението е в рамките на междуинституционални преговори. В рамките на българското председателство на Съвета на ЕС се очаква постигането на значим напредък по преговорите между Европейския парламент и Съвета на ЕС за обособяването на Европейския корпус за солидарност като самостоятелна програма с отделен бюджет от средата на 2018 г.

Към настоящия момент, организациите, които искат да участват в Европейският корпус за солидарност могат да кандидатстват за финансиране чрез една от осемте програми. Например, организация, която иска да направи транснационален проект за доброволческа дейност в рамките на корпуса, може да кандидатства към Националната агенция по програма „Еразъм+“ на страната, в която се намира проектът за Европейска доброволческа служба.